Ortognatik Cerrahi2020-04-28T09:38:40+00:00

Ortognatik Cerrahi

Eğer dişlerinizdeki bozukluk normal görünmesine rağmen, alt ve üst çene arasındaki kapanış problem, daha şiddetli ise, bir ortodontist ve cerrahın birlikte yapacağı tedavi planı muhtemelen sizin için çok daha mutluluk verici bir sonuç ortaya çıkaracaktır.

Alt çenenin ya da üst çenenin gelişim yetersizliklerinde ya da gelişim fazlalıklarında; birbirlerine olan orantılarının bozulduğu durumlarda problemi ortadan kaldırarak, yeniden organize etmenin en iyi yolu ortognatik cerrahi (ya da çene ameliyatı) dediğimiz, teller ve ameliyatın birlikte yapıldığı tedavi yöntemidir.

Özellikle iskeletsel anlamda şiddetli problemleri bulunan ve bu problemlerin sadece ortodontik tedavi ile çözülemeyeceği hastalar bu tedavi için uygundur. Üst çenede ya da alt çenede gelişim geriliği ya da gelişim fazlalığı durumlarında, aradaki ilişkinin yeniden oluşturulmasında ortodonti ve cerrahi birlikte kullanılır.

Ameliyat için en ideal yaş en az 18’dir. Bunun sebebi, iskeletsel gelişimdir. İskeletsel gelişimi devam eden hastalarda ameliyattan sonra gelişimin devam edeceği ve bunun da yeniden bozulmalara sebep olacağı düşünülerek ameliyat için gelişimin tamamlanacağı 18 yaş beklenir.

Yaş olarak bir üst sınır bulunmamaktadır. Sistemik hastalıkları bulunmayan, kemik seviyesinde bir rahatsızlığı bulunmayan herkes ameliyat destekli ortodontik tedavi görebilir.

Çene ameliyatı ile; alt ve üst çene arasındaki ilişki, ön- arka, sağ- sol ya da yukarıdan- aşağıya gibi uzayın üç yönünde birden ideal hale getirilir. Bununla birlikte ideal hale gelen çeneler arasındaki dişlerin ilişkisini düzeltmek, ameliyatın kalıcı hale gelmesinin tek yoludur. Aksi takdirde çenelerin yeni konumunda doğru ilişki içinde olmayan dişler birbirlerine çarparak; aşınmalara, diş kayıplarına ve çene ekleminde ağrılara neden olabilir.

Bunun için ameliyat planlamasında öncesinde ya da ameliyat sonrasında alt ve üst çenedeki dişleri tedavi edecek bir ortodontik tedavi yapmak şarttır.

Dişlerin çapraşıklık miktarı ya da birbirleri ile ilişkilerindeki problemin şiddeti, ameliyat öncesindeki ortodontik tedavinin süresini belirler. Bu süre genelde 6 ay ile 1.5 sene arasında değişiklik gösterir.

Ameliyattan çıktıktan sonra, final düzeltmeleri yapmak ve yeni durumu gözlemlemek amacı ile 3- 6 ay arasında ortodontik tedaviniz devam edecektir.

Ortognatik Cerrahi ameliyatları, Plastik Cerrahlar ya da Çene Cerrahları tarafından yapılan operasyonlardır. Ortodonti uzmanı ise ameliyattan önce çeneler arasındaki ilişkinin ideal olabilmesi için, hangi çenenin hangi yöne ne kadar hareket etmesi gerektiğini belirler ve bunun için ameliyatta rehberlik edecek plak ya da plaklar hazırlar.

Bu ameliyatlar genel anestezi altında ve nadiren değil sıklıkla uygulanan ameliyatlardır. Ameliyat süreci ile ilgili detaylı bilgi alması amacıyla, hastamızı tedaviye başlamadan önce ameliyatı yapacak cerrah ile görüştürerek gerekli bilgiyi edinmesini sağlamadan tedavisine başlamayız.

İyi planlanmış bir ameliyattan sonra, kısa süre içerisinde normal hayata dönersiniz. Önceki dönemlerde olduğu gibi şiddetli şişlikler ve ağrılar yeni teknikler ve teknolojiler ile kolayca kontrol altına alınabilmektedir.

Çene ameliyatlarında özel bir durum olmadığı sürece, yüzünüze dışarıdan bir müdahalede bulunulmaz. Yani yüzünüzün herhangi bir yerinde iz kalmayacak.

İnternette kimi zaman kimin tarafından yazıldığı bile belli olmayan yorumlara güvenmeyin, bunun yerine doktorunuzdan randevu alın ve aklınıza gelen her şeyi sorun. Böylece çok daha mutlu hissedeceksiniz.

Randevu Formu

WhatsApp chat