Skip to main content

Ortognatik Cerrahi Nedir ?

Ortognatik cerrahi; diş pozisyonları ve alt – üst çene pozisyonlarının olması gerektiği gibi olmadığı durumlarda uygulanan ortodontik tedavi temelli bir cerrahi işlemdir.

Eğer dişlerinizdeki bozukluk normal görünmesine rağmen, alt ve üst çene arasındaki kapanış problemi, daha şiddetli ise, bir ortodontist ve cerrahın birlikte yapacağı tedavi planı muhtemelen sizin için çok daha mutluluk verici bir sonuç ortaya çıkaracaktır.

Alt çenenin ya da üst çenenin gelişim yetersizliklerinde ya da gelişim fazlalıklarında; birbirlerine olan orantılarının bozulduğu durumlarda problemi ortadan kaldırarak, yeniden organize etmenin en iyi yolu ortognatik cerrahi (ya da çene ameliyatı) dediğimiz, teller ya da şeffaf plaklar ile ameliyatın birlikte yapıldığı tedavi yöntemidir.

Kimlere Ortognatik Cerrahi Uygulanabilir ?

 • Dişlerin ağız kapalı pozisyonda iken birbirleri ile oturmaması durumunu yaşayan bireylere,
 • Alt ve üst çenesi uygun kapanma göstermeyen bireylere,
 • Çene ve diş yapısı yüzünden yüz estetiği bozulan bireylere,
 • Çiğneme ve konuşma fonksiyonlarında problem yaşayan bireylere,
 • Solunum problemi yaşayan bireylere
 • Alt çenesi önde olan bireylere,
 • Alt çenesi geride olan bireylere,
 • Üst diş etlerinin belirgin olduğu bireylere,
 • Uyku apnesi sorunu yaşayan bireylere,

ortognatik cerrahi uygulanabilmektedir.

Ortognatik Cerrahi Aşamaları Nelerdir ?

Ortognatik cerrahi tedavisinde ilk olarak hastanın radyolojik ve klinik muayenesi yapılmaktadır. Muayene ardından yapılan analizler sonucu, hastanın ortognatik cerrahiye ihtiyaç duyup duymadığına karar verilir. Analizlerin ardından hastadan alınan radyografiler ile dişlerin ameliyat sonrasında nasıl olması gerektiğine dair bir konumlama yapılır. Yapılan konumlandırmanın ardından ortodonti tedavisi ile dişler çene kemiği içinde doğru konuma getirilir.

1-2 yıl süren bu tedavi sürecinde dişler doğru konuma geldiğinde, hastanın üç boyutlu incelemesine başlanır. Çekilen üç boyutlu tomografilerin analizi sonucunda hastanın ameliyatının nasıl yapılacağı planlanır. Ameliyat sonrasında 6-12 ay daha ortodontik tedavi ve kontroller devam etmektedir.

Ortognatik Cerrahi Ne Kadar Sürer ?

Ortognatik Cerrahi ortalama 1,5 – 3 sene arasında sürmektedir. Diş konumlarındaki problem ne kadar fazla ise süre o kadar uzayacaktır.

 Ortognatik Cerrahi Sonrası Elde Edilen Sonuçlar Nelerdir ?

 • Doğru konumlanmış dişler
 • Simetrik alt ve üst çene
 • İdeal yüz estetiği görünümü
 • Solunumda düzelme
 • Çiğneme fonksiyonlarında düzelme
 • Konuşma fonksiyonlarında düzelme

Ortognatik Cerrahide Çene Ameliyatının Planlaması

Çenelerdeki altta yatan sorunlar veya çene pozisyonlarındaki hataların tedavisi ortognatik bir tıbbi prosedür kapsamında yapılır. Bir maksillofasiyal tıbbi işlem olarak da yorumlanabilecek ortognatik tıbbi işlem, tıpkı dişler ve çeneler arasındaki ilişkiler gibi alt ve üst çene arasındaki bağlantının da sağlıklı olmasını sağlar.

Günün sonunda, çene hattındaki çok çeşitli sorunlar ortognatik bir tıbbi prosedürle ele alınmaktadır. Daha sonra ortognatik medikal işlem, faydacı avantajı görülür ve şık görünüme katkıda bulunur.

Ortognatik Cerrahide Yüzün Yapısal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Ortognatik tıbbi prosedür, yüzün üç bölüme ayrılmasıyla değerlendirilir. Üst yüz (tapınak – kafatasının tabanı), orta yüz (üst çene – maksilla) ve alt yüz (alt çene). Bu üç kısım kabaca eşdeğer uzunluktadır. Bunlar, Leonardo Da Vinci’nin tasvir ettiği yüzdeki mükemmel oranlardır.

Hastanın yüzünde yapılacak bu tahminler bize gerçek yüzün klinik boyutları ve dengesi hakkında fikir verir. Kafa, sağlam bireylerde bir pul gibi boyun omurga kemikleri üzerinde ayarlanır. Boyun kemiklerini bir terazinin merkezi olarak kabul edersek, desenlerin yüzün önüne doğru ağırlığına ve başın arkasının ağırlığına kabaca yaklaşılmalıdır.

Alt çenesi küçük olan bir kişinin daha büyük bir burnu olduğuna güvenilirken, alt çenesi çok büyük olan bir kişinin biraz daha küçük bir üst çene ve burnuna sahip olduğuna güvenilir. Başın biçimlendirici olarak büyük ölçekli statik ayarlarını sağlamak için sırt kısmı büyük olan bireyin üst kısmının kasvetli bir görünüme sahip olması hayati önem taşır.

Aynı şekilde, sıradan olarak görülen ırksal olarak çeşitli unsurlar ve yüz orantı değerleri de vardır. Uzak Doğu’daki insan yüz kemik oranları Amerika ve Afrika’dakilerle aynı değildir.

Alt ve Üst Çene Kemiklerinin Yapısal Özellikleri Nelerdir?

Farklı kemiklerden farklı olarak çene kemiklerinin üzerinde dişler bulunur ve onlarla yakın ilişki içindedir. Dişli ve dişsiz fragmanların birincil vurguları göz önüne alınarak iki ayrı segmentte değerlendirilir.

1. Çenenin Alveolar Kemiği – Dişleri Taşıyan Kemik Parçası

Dişleri içeren süngerimsi (hafif) yapıda bulunan ve dişlerin ihmal edilebilecek kadar gelişmemesine izin veren olağanüstü bağlarla dişlerle ilişkili hassas bir kemik parçasıdır. Dişleri saran bu kemik ancak dişlerle geçebilir. Alveolar kemiğin eridiği noktada, yüze sağladığı yardım azaldıkça hassas dokular listelenir ve kişi daha tecrübeli görünür.

Dişte bir talihsizlik olması durumunda, eksik diş, farklı dişlerin yerini alır ve bu da iki çene arasındaki kemirmenin bozulmasına neden olabilir. Dahası, diş talihsizliğinin olduğu bölgelerde (diş eti) zayıflar ve hassaslaşır, eziyet ve ölüme neden olur. Ortodontik tedavide tüm döngüler, örneğin dişlere eklenen desteklerle dişlerin dizilişini ayarlamak, eksik dişi takma yerine taşımak, dişleri kapatmak, noktayı revize etmek, uzatmak veya döndürmek vb.

Bu alveolar kemiğin birincil unsurları ve yükümlülükleri nedeniyle gerçekleştirilebilir. Ortodontistler, dişlerin düzenlenmesi için bu vurguları kullanır ve bir maksillofasiyal tıbbi prosedür için bir gereklilik olması durumunda makul bir ön tedavi yaparlar.

2. Çenenin Temel Kemiği

Alt ve üst çenenin temel küçültülmüş (sert) kemik parçasıdır. Alveolar kemiği devam ettirir. İçerdiği damar ve sinirlerle alveolar kemik ve dişlerin beslenmesini ve hissini verir. Sert ve sağlam bir kemiktir, ancak dişin olmadığı boşlukta alveolar kemiğin geri çekilmesi ve çözünmesi ile karşılık olarak zayıflatır ve obstrüksiyonu kaybeder. Buralarda kırılma tehlikesi var.

Üst çene (maksilla) ve alt çene (mandibula) kemikleri, vücudun farklı bölgelerinde olduğu gibi muazzam bir bölgedeki hassas dokuları destekler ve uygun şekilde çalışmalarını sağlar. Çene eklemi (temporomandibular eklem) aracılığıyla kendi aralarında bir parçalama planı oluştururlar.

Isırım (Oklüzyon) Bozukluğu Nedir?

Düzenli olarak üst çene dişleri alt çene dişlerini örtmeli ve marjinal olarak önde olmalıdır. Alt ve üst çene dişlerinin her birinin birbiriyle dostane olması ve birbirine aynı oranda temas etmesi düzgün bir çiğneme sağlar. Her halükarda, bir dişin bile kabul edilmeyen bir yeri, iki çene arasındaki tüm kemirmeyi bozabilir ve çene eklemindeki yığını artırarak eziyete neden olabilir.

Çene bir tıbbi prosedürde kemirme sorunları farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. En önemlisi, biçimlendirici sorunlar, yaralanmalar, kalıtsal veya ırksal özellikler, yanlış eğilimler (parmak emme, testinin uzun süreli kullanımı vb.), erken diş çekimi, düzensiz dişlere hızlı bir şekilde aracılık edememe, gereksiz yere büyük dil normal nedenlerdir. Bazı kemik enfeksiyonları, zararsız büyümeler, damar hastalıkları (hemanjiyomlar) daha nadir görülen nedenlerdir.

Tıbbi bir işlem gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, kemirme sorununun nasıl tedavi edileceğine karar veren en temel standart, çiğneme sorununun çenedeki hangi kemik parçasından başladığıdır. Sorunun sadece alveolar kemik kısmında ve dişlerin dizilişinde olduğunu varsayarsak, sadece ortodontik tedavi dişlerin dizilimini ve düzgün bir şişlik (engel) verebilir.

Bununla birlikte, sorunun sadece alveolar kemik fragmanı ve dişlerde değil, ayrıca baziler kemikte de olduğunu varsayarsak, gelişme geriliği veya fazlalığı olması ihtimaline karşı ortodontik tedavi, dişlerin düzenlenmesi, dişlerin düzenlenmesi ve düzeltilmesidir. Ortognatik tıbbi prosedürde, üst ve alt çene kemiklerinin baziler kemik kısımları da aynı şekilde birbirine ve yüze alıştırılmalıdır.

Çene Bozukluklarında Görüntüleme Yöntemleri Nelerdir?

Çene tıbbi bir işlem gerektirebilecek hastalarda, daha kesin bir değerlendirme yapmak için bazı benzersiz radyografiler (sefalometri, her şeyi kapsayan radyograflar) alınır. Bu radyografiler ile başın ve yüzün tüm iskelet yapısı ve dişlerin yerleri değerlendirilir ve sorunun iskelet tasarımında mı (yani baziler kemikte) yoksa dental (dentoalveolar) komplekste mi olduğu araştırılır.

Çiğneme sorunu olan hastalarda sorun genellikle hem iskeletsel hem de dişseldir. Değerlendirmede üst, orta ve alt yüzün kafa tabanı ile kemik boyutlarının birbirine oranı ve hassas doku (özellikle yanaklar ve dudaklar) ilişkisi düşünülerek sefalometrik tahminler yapılır.

Ortognatik Cerrahide Alt Çene Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Alt çenenin iskeletsel problemlerinde (çarpıklıklarda) alt çeneyi ihtiyaca göre ileri veya geri hareket ettirmek için yapılır.

 • Ağızda çenede iki yanda dişlerin arkasında alt çene kemiğine yapılan 3-4 cm’lik giriş noktası ile tıbbi bir işlem yapılır.
 • Alt dudağa ve alt dişlere his veren alt çene kemiğinden (mandibula) (iki tarafta) bir sinir geçer. Kemik iç ve dış yaprak olmak üzere uzunlamasına iki parçaya ayrılırken, bu sinir tıbbi işlem sırasında özenle korunur.
 • Sinir içe doğru yapraklarda kalır ve her aşamada zarar kontrolü yapılır. Son derece nadir de olsa sinirin zarar gördüğü varsayılarak bakımı mikro cerrahi yöntemle (büyüteç altında) yapılır.
 • Daha sonra alt çenenin ideal bölgesi ve kemirgen dişler arasında alt çene için hazır olan çiğneme plakası belirlenir, birbirinden izole edilmiş iki kemik yaprağı yeni pozisyonu sıkılaştırarak birbirine sabitlenir ve çenenin dik olması sağlanır.

Boynun iki yanından açılan 3-4 mm’lik küçük deliklerden vidalar geçirilir. Burada takipler er ya da geç kararır ve belli olmaz.

Ortognatik Cerrahide Üst Çene Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Maksillofasiyal medikal işlem, ağızda üst dudak ile üst çene kemiği arasında yapılan bir kesi ile gerçekleştirilir. Üst çene iskelet problemlerinde (deformasyonlarda) üst çene kemiğinin burun temelinden diş kökleri üzerinden kesilmesi (osteotomize) yapılarak dişli kemik segmenti iletilir. Üst çene kemiği sadece hassas tat alma duyusu tarafından tutulur ve ondan gelen damarlar tarafından bakımı yapılır.

Üçe tekabül eden taşınabilir hale gelen maksiller kemik bölümü; Düzenlenen ideal, önceden hazır olan geçmeli diş eti plakası yerleştirilerek sağlanır ve yeni durumda küçük plakalar (saf kompozitten yapılmış küçük, delinmiş metal) ve vidalarla üst çenenin geri kalanına sabitlenir.

Üst çene kemiği, örneğin implantasyon, listeleme ve döndürme gibi tüm faaliyetlerde olduğu gibi duruma bağlı olarak ileri veya geri itilebilir.

Ağızdaki kesi eriyen iple dikilerek onarılır. Bu tıbbi işlem sırasında septumda (burun) büyük bir eğrilik olduğunu varsayarsak, revize etme eğilimi gösterir ve burun ucu biraz değiştirilebilir. Benzer şekilde, hassas dokularda askıda kalma eğilimindedir.

Ortognatik Cerrahide Çene Ucu Ameliyatı (Mentoplasti) Nasıl Yapılır?

Alt çenede kemik ile dudak arasına yapılan 3-4 cm’lik bir giriş noktası ile medikal işlem gerçekleştirilir. Alt çenenin ucu kesilir (osteotomize edilir) böylece deformite düşüncesiyle dişlerin temelleri korunur.

Bu sırada kaslardan gelen damarların bakımını yaptığı ve portatif hale gelen çene kemiğinin kemik parçası ters yönde itilerek, girinti-askıda veya döndürülerek kemik normalden daha küçük plakalarla sabitlenir ve kemik sabitlenir. Vidalar ağızdaki kesik yumuşatıcı iplerle dikilir ve iz kalmaz.

Ortognatik Cerrahi Fiyatları

Ortognatik cerrahi fiyatları hastanın problemine ve yapılacak tedaviye göre değişmektedir. Doğru ücret bilgisini almak için ortodonti uzmanınız ve cerrahınız ile iletişime geçmeniz en doğru yol olacaktır.

Ortognatik Cerrahi Hakkında İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Çene Ameliyatları Kimler İçin Uygundur?

Özellikle iskeletsel anlamda şiddetli problemleri bulunan ve bu problemlerin sadece ortodontik tedavi ile çözülemeyeceği hastalar bu tedavi için uygundur. Üst çenede ya da alt çenede gelişim geriliği ya da gelişim fazlalığı durumlarında, aradaki ilişkinin yeniden oluşturulmasında ortodonti ve cerrahi birlikte kullanılır.

Çene Ameliyatı Her Yaşta Uygulanabilir mi?

Ameliyat için en ideal yaş en az 18’dir. Bunun sebebi, iskeletsel gelişimdir. İskeletsel gelişimi devam eden hastalarda ameliyattan sonra gelişimin devam edeceği ve bunun da yeniden bozulmalara sebep olacağı düşünülerek ameliyat için gelişimin tamamlanacağı 18 yaş beklenir.

Yaş olarak bir üst sınır bulunmamaktadır. Sistemik hastalıkları bulunmayan, kemik seviyesinde bir rahatsızlığı bulunmayan herkes ameliyat destekli ortodontik tedavi görebilir.

Çene Ameliyatı Olacak Bir Hastada Tellerle ya da Şeffaf Plaklar ile Yapılacak Ortodontik Tedaviye Gerek Var mı?

Çene ameliyatı ile; alt ve üst çene arasındaki ilişki, ön- arka, sağ- sol ya da yukarıdan- aşağıya gibi uzayın üç yönünde birden ideal hale getirilir. Bununla birlikte ideal hale gelen çeneler arasındaki dişlerin ilişkisini düzeltmek, ameliyatın kalıcı hale gelmesinin tek yoludur. Aksi takdirde çenelerin yeni konumunda doğru ilişki içinde olmayan dişler birbirlerine çarparak; aşınmalara, diş kayıplarına ve çene ekleminde ağrılara neden olabilir.

Bunun için ameliyat planlamasında öncesinde ya da ameliyat sonrasında alt ve üst çenedeki dişleri tedavi edecek bir ortodontik tedavi yapmak şarttır.

Ameliyat Öncesinde Ne Kadar Süre Tellerle ya da Şeffaf Plaklar ile Tedavi Görmem Gerekir?

Dişlerin çapraşıklık miktarı ya da birbirleri ile ilişkilerindeki problemin şiddeti, ameliyat öncesindeki ortodontik tedavinin süresini belirler. Bu süre genelde 6 ay ile 1.5 sene arasında değişiklik gösterir.

Ameliyattan Sonra da Ortodontik Tedavim Devam Eder mi?

Ameliyattan çıktıktan sonra, final düzeltmeleri yapmak ve yeni durumu gözlemlemek amacı ile 6-12 ay arasında ortodontik tedaviniz devam edecektir.

Bu Çok Zorlu Bir Ameliyat mıdır, Bu Ameliyatı da Ortodonti Uzmanları mı Yapar?

Ortognatik cerrahi ameliyatları, Lastik cerrahi uzmanlar ya da çene cerrahları tarafından yapılan operasyonlardır. Ortodonti uzmanı ise ameliyattan önce çeneler arasındaki ilişkinin ideal olabilmesi için, hangi çenenin hangi yöne ne kadar hareket etmesi gerektiğini belirler ve bunun için ameliyatta rehberlik edecek plak ya da plaklar hazırlar.

Bu ameliyatlar genel anestezi altında ve nadiren değil sıklıkla uygulanan ameliyatlardır. Ameliyat süreci ile ilgili detaylı bilgi alması amacıyla, hastamızı tedaviye başlamadan önce ameliyatı yapacak cerrah ile görüştürerek gerekli bilgiyi edinmesini sağlamadan tedavisine başlamayız.

Ameliyattan Sonra Rahatça Yemek Yiyebilir miyim?

İyi planlanmış bir ameliyattan sonra, kısa süre içerisinde normal hayata dönersiniz. Önceki dönemlerde olduğu gibi şiddetli şişlikler ve ağrılar yeni teknikler ve teknolojiler ile kolayca kontrol altına alınabilmektedir.

Çene Ameliyatı ile Yüzümde Nasıl Bir İz Kalır?

Çene ameliyatlarında özel bir durum olmadığı sürece, yüzünüze dışarıdan bir müdahalede bulunulmaz. Yani yüzünüzün herhangi bir yerinde iz kalmayacak.

İnternette Gördüğüm Kadarıyla Bu Ameliyat Çok Zormuş, Doğru mu?

İnternette kimi zaman kimin tarafından yazıldığı bile belli olmayan yorumlara güvenmeyin, bunun yerine doktorunuzdan randevu alın ve aklınıza gelen her şeyi sorun. Böylece çok daha mutlu hissedeceksiniz.

Ortognatik Cerrahi Ağrılı Bir İşlem Midir ?

Ortognatik cerrahide ameliyat lokal anestezi veya genel anestezi altında yapılmaktır. Anestezi altında yapılan bir cerrahi işlem olduğu için ameliyat sırasında ağrı hissedilmez ancak anestezi etkisi geçtikten sonra hafif ağrılar başlayabilir. Bu ağrılar zamanla doktorunuzun da vereceği ağrı kesiciler ile hafifleyecektir.

Kapanış Bozukluğu Olduğu Nasıl Anlaşılır ?

Eğer ağız kapalı iken dişleriniz arasında boşluk var ise, üst çeneniz alt çenenizden daha dar ise, alt çene üst çeneden veya üst çene alt çeneden daha önde ise bir ortodontiste başvurmanız önerilir.

Bize Ulaşın.

Randevu Alın
Kapat
whatsapp